Romaanin sanasto

Neuvostoliiton miehityksen aika virossa (1940–1941, 1944–1991)

ATL
Aseellisen taistelun liitto, Relvastatud Võitluse Liit (RVL), oli Viron Läänemaalla luotu maanalainen metsäveliorganisaatio, joka teki vastarintaa Neuvostoliiton miehitykselle 1940-luvun loppupuoliskolla.

Banditismin vastaisen taistelun osasto
Banditismivastase võitluse osakond (BVVO) oli NKVD:n yksikkö, jonka tehtävänä oli poliittisen ja rikollisen banditismin vastainen taistelu vuosina 1944–1947. Vuonna 1947 yksikkö liitettiin turvallisuusministeriön poliittisen banditismin (neuvostovastainen aseellinen vastarinta) vastaiseksi yksiköksi turvallisuusministeriön alaisuuteen.

Erna
Virolaisista koostunut yksikkö, joka sai Suomessa sotilaskoulutuksen ja joka toimi Neuvostoliiton miehittämässä Virossa tiedustelu- ja sissitehtävissä vuonna 1941. Koulutus tapahtui Staffanin saarella Espoossa.

ETA
Eesti Telegraafiagentuur, Viron SNT:n tietotoimisto

Glavlit
Painotuotteita sekä televisio-ja radiolähetyksiä käsittelevä pääsensuurielin Neuvostoliitossa

KGB
Neuvostoliiton valtion turvallisuuskomitea vuosina 1954–1991. KGB vastasi turvallisuudesta ja tiedustelusta lukuun ottamatta sotilastiedustelua, joka kuului GRU:lle. Neuvostoliiton turvallisuuselimet kävivät läpi lukuisia nimenmuutoksia: Tšeka (1917–1922), GPU (1922–1923), OGPU (1923– 1934), GUGB (1934–1941, NKVD:n osana 1941–1943), NKGB ja MGB (1941, 1943–1945, 1945– 1953), MVD (1953–1954).

NKP
Neuvostoliiton kommunistinen puolue. NKP oli Neuvostoliiton ainoa sallittu puolue ja käytännössä se käytti Neuvostoliiton korkeinta valtaa.

NKVD
Sisäasiain kansankomissariaatti (1922– 1923, 1934–1954). Venäjän NKVD:sta tuli Neuvostoliiton NKVD 1934. MVD (sisäministeriö) perustettiin sen seuraajaksi 1946. Kansankomissariaatteja ei ollut enää sodan jälkeen, niiden toimenkuvista vastasivat ministeriöt. MVD jatkoi toimintaansa ministeriönä, vaikka sen tietyt tehtävät annettiin 1954 perustetulle KGB:lle.

Viron SNT
Viron sosialistinen neuvostotasavalta

Viron SNT:n valtiollinen turvallisuuskomitea
KGB:n Viron-yksikkö.

Kansallissosialistisen saksan miehityksen aika virossa (1941–1944)

Abwehr
Wehrmachtin sotilastiedustelu – ja vastavakoiluelin

AEL
Arbeitserziehungslager, työ-ja kasvatusleiri, pakkotyöleiri

Aufsegelung
Itämerensuomalaisten käännyttäminen kristinuskoon. Kansallissosialistiselle Saksalle Augsegelung merkitsi Baltian alueiden saattamista germaanisen kulttuuriperimän piiriin.

BaltÖl
Baltische Öl G.m.b.H (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Feldgendarmerie
Wehrmachtin sotilaspoliisi

Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Estland
Saksan turvallisuuspoliisin Viron-osasto. Turvallisuuselimet jakautuivat saksalaiseen sektoriin (Gruppe A) ja virolaiseen sektoriin (Gruppe B). Abteilung (osasto, lyhenne Abt.) B IV muodosti virolaisen poliittisen poliisin. Romaanissa osasto B4.

Omakaitse
Virolaisista muodostetut aseistetut kodinturvajoukot. Omakaitse perustettiin ensimmäisen kerran 1917 turvaamaan kansalaisia ja yksityisomaisuutta aikana, jolloin yhteiskunta ei turvaa pystyisi tarjoamaan. Ensimmäinen neuvostomiehitys lakkautti järjestön. 22.6.1941 neuvostomobilisaatiota pakoilleet ja sortotoimenpiteiden kohteeksi joutuneet metsäveljet perustivat järjestön uudelleen ja osallistuivat kesäsotaan (22.7.1941–21.10.1941) aktiivisesti. Saksalaisten voitonparaatin jälkeen Omakaitsen aseet kerättiin pois ja partisaanijoukoista muodostunut Omakaitse hajotettiin. Omakaitse muodostettiin uudelleen saman vuoden elokuussa, tällä kertaa miehittävän vallan alaisuuteen. Vuonna 1943 Omakaitseen kuuluminen tuli pakolliseksi 17–45-vuotiaille miehille, vuonna 1944 17–60-vuotiaille miehille, joita yleinen mobilisaatio ei koskenut.

Ostland
Reichskommissariat Ostland oli sotatoimialueen ulkopuolelle jääneitä Viron, Latvian, Liettuan, Velko-Venäjän ja Pohjois-Puolan osia varten muodostettu saksalainen miehityshallinto 1941–1944.

OT
Organisation Todt oli Valtakunnan rakennusorganisaatio, joka koostui siviileistä ja sotilaista. Järjestö oli vastuussa suurista rakennustyömaista niin Saksassa kuin miehitetyillä ja valloitetuilla alueilla. Käytti pakkotyövoimaa.

RSHA
Reichssicherheitshauptamt. SS:n alainen Valtakunnan turvallisuuden päävirasto, toiminnassa 1939–1945. Siihen kuuluivat salainen valtiollinen poliisi Gestapo, SS:n tiedustelupalvelu Sicherheitsdienst ja valtakunnallinen rikospoliisi Kriminalpolizei.

SD
Sicherheitsdienst, turvallisuuspalvelu, oli SS-organisaation tiedustelupalvelu.

SS
Schutzstaffeln der NSDAP oli kansallissosialistisen puoleen alainen sotilaallinen organisaatio.

SS-WVHA
SS Wirtschafts-und Verwaltungshauptamt, SS:n talous- ja hallintopääosasto

Todt
ks. OT

Viron legioona
Viron SS-legioona oli Waffen-SS:n osa vuosina 1942–1943. Legioona ei saanut suunniteltua vahvuutta eikä osallistunut kokonaisuudessan taisteluihin. Vuonna 1943 muodostettiin legioonan tilalle Estnische SS-Freiwilligen-Brigade, johon mobilisoitiin vuosina 1919–1924 syntyneet virolaismiehet. Pakolliseen työpalvelukseen mobilisoidut saivat valita työpalveluksen ja prikaatin välillä.

Waffen-SS
SS-joukkojen sotilaallinen siipi

Wehrmacht
Kansallissosialistisen Saksan armeija 1935–1945